Exforge Hct 10mg/320mg/25mg Comp Omhulde 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Toedieningswijze

  • Met of zonder voedsel, met een beetje water
  • Elke dag op hetzelfde tijdstip, bij voorkeur 's morgens
Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen), voor andere sulfonamidederivaten, voor dihydropyridinederivaten of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).- Tweede en derde trimester van de zwangerschap .- Matige tot ernstige leverinsufficiëntie, levercirrose of cholestase.- Ernstige nierinsuffiëntie (GFR <30 ml/min/1,73 m2), anurie en patiënten die dialyse ondergaan.- Het gelijktijdig gebruik van Exforge HCT met aliskiren-bevattende producten is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR <60 ml/min/1,73m2) .- Refractaire hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypercalciëmie, en symptomatische hyperurikemie.- Ernstige hypotensie.- Shock (inclusief cardiogene shock).- Obstructie van het uitstroomkanaal van het linker ventrikel (bijv. obstructieve hypertrofische cardiomyopathie en ernstige aortastenose).- Hemodynamisch instabiel hartfalen na een acuut myocardinfarct.

Details
CNK2682490
FabrikantenNovartis
Breedte65 mm
Lengte112 mm
Diepte66 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter